Tin tức

Tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuế cần đồng bộ dữ liệu hóa đơn điện tử

  Thứ Hai, 18/03/2019

Việc đồng bộ dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Theo đó, để đưa hệ thống dữ liệu hóa đơn vào hoạt động và kết nối ...

Phải xuất hóa đơn điện tử dù cung cấp dịch vụ, sản phẩm dưới 200.000 đ

  Thứ Hai, 18/03/2019

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ .

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  Thứ T5, 21/02/2019

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm ...

Điều kiện được công nhận của hóa đơn điện tử

  Thứ T5, 21/02/2019

Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin cò...

Hóa đơn điện tử là gì?

  Thứ T5, 21/02/2019

Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì: Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhậ...

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

Để nhận được các ưu đãi sớm nhất

Dùng thử miễn phí

Bạn đang cần được tư vấn ?

0915 14 6622 0981 600 618